Välkommen till Dansalliansens hemsida!

Dansalliansen är en arbetsmarknads- och kulturpolitisk reform och har som huvuduppgift att erbjuda grundanställning till frilansande dansare. I verksamheten ingår även att stödja det fria dansområdet genom kompetensutveckling, kontaktförmedlande insatser och samarbeten med andra aktörer inom dansområdet. Dansalliansen bedrivs i bolagsform och finansieras med statligt anslag via Statens kulturråd.

Här på hemsidan kan man läsa mer om vad Dansalliansen gör, få presentationer av alla anställda dansare och information om workshops/seminarier som Dansalliansen anordnar. Välkommen till Dansalliansen!

Aktuellt


Aktuella Kurser/ Workshops

NYA WORKSHOPS med AMY RAYMOND, NINA DIPLA, JEANINE DURNING OCH MELATI SURYODARMO 
För mer information - klicka här.


Ansökningsomgången avslutad.
Besked ges till samtliga sökande i början av juni.

 

Meddelande från WorkRoom

Laddar meddelande från WorkRoom.